Δικαιούχοι του επιδόματος οικονομικής ενίσχυσης ΑμΕΑ βαριάς αναπηρίας είναι οι ανασφάλιστοι και οι έμμεσα ασφαλισμένοι πολίτες. Αν ενδιαφέρεστε για προνοιακό επίδομα απευθύνεστε στο Κέντρο κοινότητας του Δήμου σας για να ξεκινήσει η αίτηση. Στη συνέχεια επικοινωνείτε με τον θεράποντα γιατρό σας για να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ο εισηγητικός φάκελος.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την διαδικασία:

Διαδικασία υποβολής – δικαιολογητικά