Κατά τόπους παραρτήματα των ΚΕ.Π.Α. για τον Νομό Αττικής.

Η αίτηση και ο εισηγητικός φάκελος αντλούνται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του Ε.Φ.Κ.Α.: www.efka.gov.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την διαδικασία επικοινωνείτε με την Κοινωνική Λειτουργό στο τηλέφωνο του Συλλόγου στο 210 64.68.222.

Παρακάτω δείτε τον πίνακα με τα υποκαταστήματα της Αττικής:

ΚΕ.Π.Α. Αττικής