Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ελληνικής Αστυνομίας (Κ.Ι.Α.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

ΑΝΩΤΑΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπάγεται διοικητικά στην στην Δ/νση Υγειονομικού του Α.Ε.Α.
Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  54 – 57 του Π.Δ 584/85 (Οργάνωση και λειτουργία Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας) όπου και καθορίζονται ρητά : η  Λειτουργία – Σύνθεση της Α.Υ.Ε , οι αρμοδιοτητες της , οι περιπτώσεις παραπομπής καθώς και η διαδικασία παραπομπής σε αυτήν. Η Επιτροπή συνεδρίαζει στην αίθουσα συνεδρίασεων στο 5ο όροφο του οικήματος του Κ.Ι.Α  κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ.  Η γραμματεία της επιτροπής βρίσκεται έπισης στον 5ο όροφο του οικήματός μας και έχει τηλεφωνο επικοινωνίας το 210 – 3482339.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Α.Υ.Ε ΑΘΗΝΩΝ.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Υ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

1.Ώρα προσέλευσης: 08.30.
2.Δήλωση παρουσίας στο γραφείο 509 και λήψη οδηγιών.
3.Θεώρηση φύλλου πορείας στο γραφείο 307.
4.Μετάβαση για εξέταση στον υπηρεσιακό γιατρό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ληφθείσες οδηγίες και στη συνέχεια στην αίθουσα αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης από την Α.Υ.Ε. Αθηνών.
5.Παραλαβή δυο (2) θεωρημένων αντιγράφων γνωματεύσεων από το γραφείο 509, επίδοση του ενός (1) στο γραφείο 307, και παραλαβή φύλλου πορείας. Το έτερο αντίγραφο γνωμάτευσης θα τηρείται από την/τον ενδιαφερόμενη/ο και ΔΕΝ θα παραδίδεται στην Υπηρεσία της/του.Τα ανωτέρω (1) έως (4) ισχύουν και για την εξέταση ιδιωτών ειδικών περιπτώσεων (αίτημα μετάθεσης για λόγους υγείας, καθορισμός ποσοστού αναπηρίας συζύγου ή τέκνου κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αντίγραφο γνωμάτευσης θα παραλαμβάνει μόνο η/ο αιτούσα/ων Αστυνομικός – Ειδικός Φρουρός, εφόσον είναι παρούσα/ών κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του εν ενεργεία και εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού καθώς και των μελών των οικογενειών τους είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ως εκ τούτου, στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, το Κεντρικό Ιατρείο Θεσ/κης και τα περιφερειακά Ιατρεία  που λειτουργούν ανά την Ελλάδα, λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ως άνω κύριο φορέα.

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών παρέχει εξωνοσοκοµειακή ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.

΄Ολο το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι  Πολιτικοί Υπαλλήλοι της δικαιούνται περίθαλψης.

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών δέχεται για εξέταση τα µέλη των οικογενειών του εν ενεργεία προσωπικού, καθώς και το προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί και τα µέλη των οικογενειών του.

Επιπλέον,  το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών παρακολουθεί την υγεία του προσωπικού , µεριµνά για την περίθαλψη των ασθενών και επιβλέπει την πορεία των νοσηλευοµένων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της περιοχής δικαιοδοσίας του.

Στον ισόγειο χώρο του οικηματος καθέ Δευτέρα και Πέμπτη Ελεγκτής του Κλάδου Υγείας τ.Α.Π (σφραγιδάκι) εξυπηρετεί του δικαιούχους της τ.Α.Π . Tηλέφωνο επικοινωνίας:2103451596

Οι γιατροί δύνανται να συνταγογραφούν βασει της ειδικοτητάς τους και της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος, το κτήριο του  Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς στην πλαινή πύλη του οικήματος, (οδός Ιπποθοντιδών), λειτουργεί αναβατόριο (πλατφόρμα διαγώνιας κίνησης) που επιτρέπει τη μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων εντός του κτηρίου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πειραιώς 153 Αθήνα Τ.Κ. 11854

Τηλέφωνο: 2103482333, 2103482346

Φαξ: 2106991546

email: info@kiath.gr

 

ΠΗΓΗ: https://www.kiath.gr/domi-ipiresias/epitropes

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός