Σας ενημερώνουμε ότι από 1-7-2019 τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση 553 του ΔΣ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΑΔΑ: 6Γ΢ΖΟΞ7Μ-1Φ3, συνεδρίαση 556/23-4-2019, συνημμένο αρχείο) που αφορά στη νέα κατηγοριοποίηση συστημάτων Μαγνητικής & Αξονικής Τομογραφίας και Μαστογράφων.

Δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο:

https://bit.ly/2JcjQWL