14500 κλείσιμο ραντεβού στα νοσοκομεία

Πλέον κλείνετε το ραντεβού σας σε 8 Νοσοκομεία*, εύκολα και γρήγορα, καλώντας 14500 από το τηλέφωνό σου, και εδώ online στα Γενικά Νοσοκομεία Αττικής ΚΑΤ και Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο, στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά και στο Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Ο Άγιος Σάββας!

*Τηλεφωνικά ραντεβού σε:

  • Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ
  • Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο
  • Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά
  • Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Ο Άγιος Σάββα
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
  • Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας, Πύργου και Αιγίου

Ηλεκτρονικό κλείσιμο ραντεβού στην πλατφόρμα: https://www.14500.gr/Rantevou