Μια ημέρα άδεια μετ’ αποδοχών για γυναικολογικό έλεγχο και στις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι. & ΤΗΣ ΕΟΠΕ
Προσθήκη μιας (1) ημέρας άδειας κάθε χρόνο με αποδοχές σε εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου.
Έπειτα από σχετικό αίτημα που καταθέσαμε με την Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του νομοσχεδίου σχετικά με παροχή μιας ημέρας άδειας τον χρόνο με αποδοχές για τη διενέργεια του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου και για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, όπως ίσχυε και για τις εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα.
Πλέον, στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και στο κωδικοποιημένο άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, τροποποιείται ο τίτλος, ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο και προστίθεται η παρ. 2.
Το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 232
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου
1. Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παροχή άδειας μίας ημέρας με αποδοχές και στις ιδιωτικό τομέα για τον προληπτικό ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Η ρύθμιση αυτή, συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση και επομένως στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση των γυναικολογικών καρκίνων. Προτρέπουμε όλες τις γυναίκες να κάνουν χρήση αυτής της παροχής για τον ετήσιο προληπτικό τους έλεγχο. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
ΠΗΓΗ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/12274877.pdf