Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.)

Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα

Η ΑΝΥΕ είναι το ανώτερο υγειονομικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του Πολεμικού Ναυτικού. Κύριο έργο της είναι:

α. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας του μόνιμου και στρατεύσιμου προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού εν ενεργεία.
β. Η έγκριση ειδικών εξετάσεων και αναρρωτικών αδειών ασθενών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών και Σαλαμίνας.
γ. H καταλληλότητα των υποψηφίων προς κατάταξη παραγωγικών σχολών του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.
δ. Η από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητα των υποψηφίων αξιωματικών και υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού για εκπαίδευση και/ή τοποθέτηση στην αλλοδαπή.
ε. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για παρακολούθηση των σχολείων των Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.).
στ. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των αξιωματικών και λοιπών στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού.
ζ. Η από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητα των προσερχόμενων προς απόκτηση φυλλαδίου Ναυτικών (λόγω ασθενείας).
η. Η γνωμάτευση επί θεμάτων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Εμπορικού Ναυτικού προς εφαρμογή της συνταξιοδοτικής και λοιπής νομοθεσίας.
θ. Η εξέταση των προς κατάταξη οπλιτών λόγω προηγουμένων αναβολών στράτευσης καθώς και ο καθορισμός της σωματικής ικανότητας αυτών.
ι. Η εξέταση γονέων και αδερφών στρατευμένων, οι οποίοι είναι ανίκανοι για κάθε εργασία, προκειμένου ο δικαιούχος του ευεργετήματος αυτού να υπηρετήσει μειωμένη θητεία.

Σε περίπτωση προσφυγής των ανωτέρω προς αναθεώρηση των αποφάσεων της Α.Ν.Υ.Ε. αυτές κρίνονται από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Υ.Ε.Ν.).

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ακτή Μουτσοπούλου 66,  ΤΚ: 185 36

Τηλέφωνο: 2104583704, 2104583705, 2104583575

Φαξ: 2104583513

 

ΠΗΓΗ: https://www.hellenicnavy.gr

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός