Ανωτάτη Στρατού Υγειονομικής Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.)

Αρχική

Η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) είναι το ανώτερο υγειονομικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του Στρατού Ξηράς. Κύριο έργο της είναι η πιστοποίηση της σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και των υποψηφίων των Παραγωγικών σχολών.

Η ΑΣΥΕ γνωματεύει για την υγειονομική κατάσταση των εν ενεργεία στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, που παραπέπονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υπάλληλος πρέπει να ζητήσει με αίτησή του/της  προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την παραπομπή του/της στην ΑΣΥΕ προκειμένου να γνωματεύσει για το είδος της πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας.

Για διευκόλυνση της Επιτροπής κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται η αίτηση από κάποια ιατρική γνωμάτευση (νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή του ΚΕΠΑ) για το είδος της πάθησης.

Η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων εκδίδει ένα παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο ταυτόχρονα κοινοποιεί και στον/στην ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο.

Όταν ο/η ενδιαφερόμενος/η το λάβει επικοινωνεί με την ΑΣΥΕ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό, για να καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος εξέτασής του/της.

Η γνωμάτευση που εκδίδεται από την ΑΣΥΕ αποστέλλεται στην Διεύθυνση Συντάξεων που έκανε την παραπομπή, η οποία με την σειρά της την κοινοποιεί στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

Πριν την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας είναι φρόνιμο να μην έχει ο/η υπάλληλος κινήσει την διαδικασία αποχώρησής του/της από την υπηρεσία.

Κλείστε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας εδώ: https://gramasye.army.gr

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αθήνα 115 25

Τηλέφωνο: 2107704770, 2107494878

Φαξ: 2107494888

 

ΠΗΓΗ: https://asye.army.gr

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός