Category Archives: Νέα

Φάρμακα με μηδενική συμμετοχή για Νεοπλασίες/Λευχαιμίες

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ.αριθμ. Δ3(α)/Γ.Π.οικ.97186/13-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, τα φάρμακα υποστηρικτικά χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας,  τα φάρμακα αντιμετώπισης επιπλοκών του καρκίνου και τα φάρμακα αντιμετώπισης επιπλοκών της θεραπείας για τον καρκίνο στο εξής θα χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή για την ένδειξη Νεοπλασίες/Λευχαιμίες.

Βρείτε εδώ τη σχετική λίστα φαρμάκων.

ΠΗΓΗ: https://www.e-prescription.gr/Φάρμακα με μηδενική συμμετοχή για Νεοπλασίες/Λευχαιμίες

Ποια είναι τα ΚΕ.Π.Α. Αττικής;

Κατά τόπους παραρτήματα των ΚΕ.Π.Α. για τον Νομό Αττικής.

Η αίτηση και ο εισηγητικός φάκελος αντλούνται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του Ε.Φ.Κ.Α.: www.efka.gov.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την διαδικασία επικοινωνείτε με την Κοινωνική Λειτουργό στο τηλέφωνο του Συλλόγου στο 210 64.68.222.

Παρακάτω δείτε τον πίνακα με τα υποκαταστήματα της Αττικής:

ΚΕ.Π.Α. Αττικής

 

Σε κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου προσανατολίζονται υπουργείο Εργασίας και Υγείας.

Τέλος τα βιβλιάρια υγείας – Πώς θα καλύπτονται οι παροχές του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους

Επιδόματα σε ΑμΕΑ & άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Εδώ θα βρείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα στην σχετική δημοσίευση του Ο.Π.Ε.Κ.Α. Αναφέρονται αναλυτικά τα επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμΕΑ και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για κάθε επίδομα αναγράφονται οι προϋποθέσεις και τα ποσά που αντιστοιχούν, καθώς και τα ποσοστά αναπηρίας που προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά.  (περισσότερα…)

Τι γίνεται με τα ποσοστά αναπηρίας;

Τί είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.):

Tο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας συστάθηκε από 1.9.2011 με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών για τη χορήγηση παροχών συντάξεων, επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, απαλλαγών και διευκολύνσεων που παρέχει η Πολιτεία στα άτομα με αναπηρία.

Υποβολή  αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας από τους ενδιαφερόμενους:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε απευθείας σε ένα από τα εξήντα ένα (61) Σημεία ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν πανελλαδικά, είτε στο Τμήμα Διοικητικού του πλησιέστερου στον τόπο κατοικίας των αιτούντων Υποκατάστηματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, που στη συνέχεια διαβιβάζουν το σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Σημείο ΚΕ.Π.Α., είτε ηλεκτρονικά μέσω web από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, εφόσον πιστοποιηθούν ως χρήστες της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του φορέα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση:

 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: συμπληρώνεται υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύριας πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.). Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
 • ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (εφόσον υπάρχει)

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ:

 • Απλό αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ για υπηκόους τρίτων χωρών, ή άδειας παραμονής πολιτικού πρόσφυγα, ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [ΑΜΚΑ] ή Κάρτα Ευρωπαίου Ασφαλισμένου
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο), ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 46,14 ευρώ που καταβάλλεται από τους υπόχρεους μετά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α.

Παράβολο καταβάλλουν οι αιτούντες που προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό φορέα ή υπηρεσίας του δημοσίου, καθώς και οι ασκούντες ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθμιου υγειονομικού οργάνου κατά του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Εξαιρούνται οι άποροι/ανασφάλιστοι πολίτες που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.

Πως εξετάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ., ή που τελούν σε πλήρη αδυναμία μετακίνησής τους από την οικία τους;

Με μέριμνα των νόμιμων εκπροσώπων τους υποβάλλονται στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τα απαιτούμενα ιατρικά και λοιπά δικαιολογητικά και εφόσον στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό η ένδειξη «αδυναμία μετακίνησης», η αίτηση καταχωρείται για κατ’οίκον εξέταση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία μεταβαίνει στη διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία του ασθενή, ή που εδρεύει το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Σε περίπτωση επιδείνωσης της πάθησής με γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ ή σε περίπτωση εμφάνισης νέας πάθησης:

Αίτηση επιδείνωσης μπορεί να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασής σας, ή και πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας εφόσον έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σας σε δημόσιο νοσοκομείο, ή νέα πάθηση.

Ευνόητο είναι ότι η επιδείνωση ή νέα πάθηση πρέπει να αναφέρεται ρητά από τον θεράποντα ιατρό σας στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να αποδεικνύεται με ανάλογα ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές εξετάσεις.

Στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αίτηση επιδείνωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά στον φορέα σας, ο οποίος ακολούθως σας παραπέμπει για πιστοποίηση της αναπηρίας σας στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Παροχές με τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας:

Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και επομένως μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου για την έγκριση και λήψη της παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, διευκόλυνσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας που χορηγεί με βάση τη νομοθεσία της. Προσοχή όμως για να μάθετε ποιες από τις παροχές δικαιούστε επικοινωνήστε με κάποιον αρμόδιο επαγγελματία για να σας πληροφορήσει καταλλήλως. Ανάλογα με την περίπτωση και τον τύπο της ασθένειας μπορεί κάποιος να διεκδικήσει παρακάτω παροχές:

 • Κοινωνικό τιμολόγιο στην Δ.Ε.Η. & στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 •  Φοροελάφρυνση ή φοροαπαλλαγή
 • Ελάφρυνση είτε απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη
 • Ελάφρυνση ή απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας
 • Έκδοση δελτίου στάθμευσης ΑμΕΑ
 • Αίτημα για διακανονισμό οφειλών σε Τράπεζες ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
 • Ελεύθερη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ. εντός Αττικής
 • Μειωμένα εισιτήρια σε ΚΤΕΛ
 • Μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
 • Μειωμένα εισιτήρια σε θέατρα, κινηματογράφους, αρχαιολογικούς χώρους
 • Κοινωνικός Τουρισμός
 • Απαλλαγή ή μειωμένη στρατιωτική θητεία
 • Μειωμένο ωράριο εργασίας
 • Πανελλήνιες εξετάσεις ως ειδική κατηγορία
 • Προκηρύξεις δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ
 • Σύνταξη αναπηρίας
 • Οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ βαριάς αναπηρίας (προνοιακό επίδομα)
 • Επίδομα αεροθεραπείας
 • Επίδομα παρατετραπληγίας ή εξωιδρυματικό επίδομα
 • Διατροφικό επίδομα
 • Επίδομα απόλυτης αναπηρίας
 • Επίδομα εταίρου προσώπου
 • Επίδομα ασθενείας

Δεν γνωρίζω τα δικαιώματά μου ως ΑμεΑ. Που μπορώ να απευθυνθώ για σχετική ενημέρωση και με ποιον τρόπο;

Αρμόδια όργανα ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους είναι τα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα εκπροσώπησής τους (Σύλλογοι, Ομοσπονδίες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2106468222 ή 210 3244390, όπου είτε τηλεφωνικά είτε κατόπιν ραντεβού επαγγελματίας κοινωνική λειτουργός ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με τα δικαιώματα των καρκινοπαθών. Τέλος, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών (www.anticancerath.gr) ή στην ιστοσελίδα «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ» (http://dikaiomamou.gr/).

 

Χριστοδούλου Φωτεινή

Κοινωνική Λειτουργός

 

ΠΗΓΗ: https://www.efka.gov.gr/el/sychnes-eroteseis-kai-apanteseis-schetika-me-kepa

ΟΠΕΚΑ αναλαμβάνει το Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία

 

Ο ΟΠΕΚΑ αναλαμβάνει σταδιακά εννέα παροχές και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία:

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία

 1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:

(περισσότερα…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 20-39 ΕΤΩΝ

Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Δωρεάν Κλινικού Ελέγχου Μαστού για γυναίκες 20-39 ετών

12 Νοεμβρίου έως 23 Νοεμβρίου 2018
1ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων (Σόλωνος 78)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ) πραγματοποιεί το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Κλινικής Εξέτασης μαστού για νέες γυναίκες 20-39 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες 20-39 ετών και περιλαμβάνει Δωρεάν Κλινικό Έλεγχο μαστού από χειρουργούς της ΕΧΕΜ και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τους ειδικούς, παραπομπή για δωρεάν εξετάσεις (Μαστογραφία, Υπέρηχο μαστού ή πιο εξειδικευμένες εξετάσεις) σε διαγνωστικά κέντρα.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι γυναίκες 20-39 ετών για τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης, να έρθουν σε επαφή με ειδικούς γιατρούς μαστού που θα τις ενημερώσουν για την υγεία του μαστού τους, να εξοικειωθούν οι νεότερες γυναίκες με τη διαδικασία της κλινικής εξέτασης μαστού και να κάνουν δωρεάν εξετάσεις ανάλογα με τις συστάσεις των ειδικών.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται για 2 εβδομάδες, από Δευτέρα 12 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων – Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο (Σόλωνος 78, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλούν για ραντεβού από 5 Νοεμβρίου 2018, 10πμ -1μμ στη γραμματεία του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» : 210 88 15 444.

Δωρεάν Κλινικός Έλεγχος μαστού για γυναίκες 20-39 ετών σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια χρονική περίοδο με διοργάνωση από τους τοπικούς Συλλόγους «Άλμα Ζωής» στις αντίστοιχες πόλεις.

 • Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας (Πάτρα):
  Διάρκεια προγράμματος: 12-23 Νοεμβρίου 2018
  Τηλέφωνο για ραντεβού: 2610 222 274
 • Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη):
  Διάρκεια προγράμματος: 12-15 Νοεμβρίου 2018

Τόπος πραγματοποίησης εξετάσεων: Λευκός Πύργος, Κινητή Μονάδα Μαστογράφου του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο».

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310 285 181

Το πρόγραμμα Ενημέρωσης και Κλινικού ελέγχου μαστού γυναικών 20-39 ετών υλοποιείται από τα καθαρά έσοδα του συμβολικού αγώνα δρόμου και περίπατου Greece Race for the Cure®, με την ευγενική υποστήριξη των δημητριακών FITNESS® της Nestlé.

ΠΗΓΗ: https://www.almazois.gr/2018/11/dwrean-klinikos-elegxos-mastou-gynaikes-20-39-years/

Το φάρμακο στα επικαιροποιημένα Μνημόνια

Σειρά παρεμβάσεων στον τομέα του φαρμάκου, περιλαμβάνουν τα κείμενα που έχει αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιστοσελίδα της σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα.

Τα επικαιροποιημένα Μνημόνια χαρακτηρίζονται ως “προσχέδια” (drafts), στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα πως επίκεινται αλλαγές.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται, στο μεταξύ, η έκθεση που ετοιμάζει για την ελληνική οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Στις τεχνικές διευκρινίσεις του Μνημονίου (ολόκληρο το κείμενο πιο κάτω), περιλαμβάνονται οι εξής παρεμβάσεις για το φάρμακο.

Παραδοτέο. Περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της επιτροπής διαπραγμάτευσης και της επιτροπής αξιολόγησης καινοτομίας Υγείας (HTA).

Για να αποφασίσουν οι ελληνικές αρχές εάν θα εισαγάγουν ή όχι νέα καινοτόμα φάρμακα στον θετικό κατάλογο και στα δημόσια νοσοκομεία, θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, Δεν θα μπορούν να προστίθενται στον θετικό κατάλογο, εκτός εάν έχουν προηγουμένως επιστραφεί σε 2/3 των χωρών στις οποίες κυκλοφορούν (τουλάχιστον 9).

Επιπλέον, το 50% των χωρών στις οποίες καλύπτονται τα φάρμακα πρέπει να έχει εφαρμόσει HTA.

Έως τον Ιούλιο του 2018, θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας της Υγείας (HTA) για να αξιολογήσει ποια προϊόντα θα επιστραφούν και υπό ποιους όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία για τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Ενδιάμεσο βήμα και βασικό παραδοτέο, θεωρείται η διαμόρφωση ενός πλήρους επιχειρησιακού κέντρου HTA.

Επιτροπή

Έως τον Ιούλιο του 2017, θα συγκροτηθεί επιτροπή HTA, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση όλων των καινοτόμων φαρμάκων που εισήχθησαν στον θετικό κατάλογο από τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο την εξάλειψη αυτών που δεν θεωρούνται οικονομικά αποδοτικά.

Τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο, θα υποβληθεί έκθεση σχετικά με την πρόοδο της επιτροπής διαπραγμάτευσης όσον αφορά την ανάπτυξη των συμφωνιών για τον όγκο των τιμών και των κινδύνων, παρέχοντας επεξηγηματικές σημειώσεις.

Από τον τρέχοντα μήνα, οι ελληνικές αρχές θα τεκμηριώσουν την πρόοδο για τα προβλεπόμενα θεσμικά πλαίσια, τους ανθρώπινους πόρους και το ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτείται για την πλήρη δημιουργία ενός κέντρου HTA, που θα εκδίδει επεξηγηματικές σημειώσεις κάθε εξάμηνο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Γενόσημα

Στο κείμενο περιγράφονται μία σειρά παρεμβάσεων την αύξηση διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων.

Έως το τέλος του 2017, η διείσδυση (σε όγκο) πρέπει να φτάσει στο 40% και στο 60% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

Μεταξύ άλλων πιθανών μέτρων, πρέπει να ξεκινήσει και να τεκμηριωθεί η δημόσια εκστρατεία μέχρι τον Ιούνιο του 2017 (και μετά).

ΠΗΓΗ: iatronet

ΕΟΠΥΥ: Νέες οδηγίες για τις ιατρικές εξετάσεις! Ποιες δικαιούνται οι ασφαλισμένοι ανά ηλικία

Νέες διευκρινιστικές οδηγίες για τον τρόπο που θα συνταγογραφούνται οι ιατρικές εξετάσεις εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Νέες οδηγίες προς τους γιατρούς για το πως θα πρέπει να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά τις ιατρικές εξετάσεις μετά την ενσωμάτωση στο σύστημα των οδηγιών του ICD-10.

Πάντως πρόσφατα εκδόθηκαν δια χειρός του αν.υπουργού Υγείας Π.Πολάκη νέα όρια εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ ο θεράπων ιατρός κατά την έκδοση του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού εξετάσεων επιλέγει αρχικά από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης την κατηγορία των εξετάσεων που επιθυμεί (π.χ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ 1 ή 2, προληπτικές εξετάσεις ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 2, προληπτικές εξετάσεις ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ), εν συνεχεία δηλώνει τη διάγνωση κατά ICD-10 και την αιτιολογία του παραπεμπτικού και τέλος επιλέγει τις σχετικές εξετάσεις που περιέχονται στην αντίστοιχη κατηγορία και οι οποίες προβλέπονται για την ειδικότητά του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού εξετάσεων προληπτικής ιατρικής, η χρήση των κωδικών των εξετάσεων της προληπτικής ιατρικής (δηλ. όσων κωδικών ξεκινούν από 5 5 0 0 0 0 0 _ _ ) γίνεται μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ – ΦΕΚ 3054/τ.Β ́/18.11.2012 τηρουμένων αυστηρώς των προϋποθέσεων και ηλικιακών ορίων, από τις προβλεπόμενες στην Υ.Α. Γ3γ/οικ.28501/2016 – ΦΕΚ 1115/τ.Β ́/19.4.2016 ιατρικές ειδικότητες. Κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εξετάσεων δεν προβλέπεται συμμετοχή των ασφαλισμένων.

Ποιες εξετάσεις δικαιούνται οι ασφαλισμένοι ανά ηλικία

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ που εξεδόθη το 2012 και αναμένεται να ανανεωθεί σύντομα, προβλέπονται εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή στις δημόσιες δομές τουλάχιστον.

Συγκεκριμένα οι προληπτικές εξετάσεις είναι:

α) Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.

β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και
άνδρες με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών και συγκεκριμένα:

αιματολογικές εξετάσεις (γεν. αίματος, φερριτίνης και εγκλείστων) για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσογειακής αναιμίας

• ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, εφόσον προκύψουν ενδείξεις από τις παραπάνω εξετάσεις

• εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρυνση για μεσογειακή αναιμία και κάλυψη της μεθόδου λήψης του υλικού προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς

• έλεγχος καρυοτύπου του εμβρύου σε γυναίκες άνω των 35 ετών

γ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, μαστογραφία με την ακόλουθη συχνότητα: κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από 40 έως 50 ετών και κάθε χρόνο σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών ή σε γυναίκες άνω των 35 ετών, εφόσον οι τελευταίες ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού γιατρού.

δ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής.

ε) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, τεστ PSA κάθε δύο χρόνια σε άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών και κάθε χρόνο σε άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών.

στ) Για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, εξετάσεις χοληστερόλης, ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας, καθώς και τριγλυκεριδίων με σκοπό τη διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, κάθε πέντε χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από 15 έως 30 ετών και κάθε τρία χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30 ετών.

ζ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε δύο χρόνια σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών και κολονοσκόπηση κάθε πέντε έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού ιατρού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εγκρίνονται και υλοποιούνται δράσεις πρωτογενούς πρόληψης που αφορούν στη διακοπή του καπνίσματος, την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.ά.

ΠΗΓΗ: healthreport

O Δήμος Αγιάς σε πρόγραμμα της UNESCO για τον καρκίνο του μαστού

Σε πρόγραμμα που θα υλοποιήσειο Τοπικός Όμιλος για την UNESCON.Λάρισας με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τον καρκίνο, με θέμα:, θα συμμετέχει ο Δήμος Αγιάς.
Το έργο στόχο έχει την εκπαίδευση τριακοσίων γυναικών-ωφελουμένων από το έργο, στην ψηλάφηση των μαστών τους ως διαδικασίας έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
Ο πρώιμος καρκίνος του μαστού μπορεί να υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή με επιτυχία, και οι περισσότερες γυναίκες που διαγιγνώσκονται και υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή για πρώιμο καρκίνο του μαστού δεν θα πεθάνουν από την ασθένεια. Η έγκαιρη διάγνωση λοιπόν αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επιβίωσης και η ψηλάφηση των μαστών από τις ίδιες τις γυναίκες συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το σκοπό.
Η εκπαίδευση θα γίνει στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Κύργια, της επίκουρη καθηγήτρια κ. Τόλια και της Προισταμένης του Τμήματος κ. Μακρίδου.
Το έργο θα περιλαμβάνει συνολικά 110 ώρες λήψη ιστορικού και συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τις 110 ωφελούμενες γυναίκες. Εικοσι τέσσερεις ώρες θεωρητική εξάσκηση και 36 ώρες πρακτική εξάσκηση. Σύνολο ωρών 170 ώρες.
Ά ΦΑΣΗ Παρουσίαση του καρκίνου του μαστού-Πρόληψη &Αυτοψηλάφηση του μαστού και
Β ΦΑΣΗ Πρακτική εξάσκηση.

Υπεύθυνη συντονισμού και υλοποίησης του προγράμματος για το Δήμο Αγιάς:
Ζιούλη Αναστασία Δημοτική Σύμβουλος 69343645509

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στις:
Γογουροπούλου Στυλιανή: Κοινωνική λειτουργός Δημοτική ενότητα Αγιάς: 2494023403
Κακαλιάγκα Ευθυμία: Κοινωνική Λειτουργός Δημοτική ενότητα Λακέρειας: 2494350308
Σταμάτη Ελένη: Κοινωνική Λειτουργός Δημοτική ενότητα Μελιβοίας :2494031630
Αποστολοπούλου Αγαθή: Κοιν. Λειτουργός Δημοτική ενότητα Ευρυμενών: 2495350209

ΠΗΓΗ:EPT

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ