Διαδικασία Παραλαβής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από Ιδιωτικά Φαρμακεία

Στις 27/3 o Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ογκολογικά και σκλήρυνσης κατά πλάκας) από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί φάρμακα ογκολογικά και φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας, για τα οποία δεν απαιτείται προέγκριση από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.). Πρόκειται για 36 σκευάσματα…

Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» φροντίζει σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά ασθενείς και τις οικογένειές τους εξασφαλίζοντάς τους την ικανότητα και τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πόσο περισσότερη ζωή μπορεί να υπάρχει σε κάθε στιγμή της. Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» παρέχει τις υπηρεσίες και την νοσηλεία της εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για 20 μέρες. Για να πετύχουν το στόχο τους προσφέρουν Ανακουφιστική…