Προτάσεις αυτοφροντίδας | Ψυχική Υγεία

Κατάλληλες πηγές πληροφόρησης

Σε περιόδους κρίσης, όπως στην διάρκεια μιας ασθένειας, οι νέες καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων από έλλειψη πληροφοριών και αβεβαιότητα. Αυτή η αίσθηση αβεβαιότητας είναι πιθανό από τη μια να φέρνει άγχος και από την άλλη να μας σπρώχνει στο να κάνουμε σενάρια και υποθέσεις και δη τις χειρότερες. Συμβαίνει επίσης, μέσα…

Προτάσεις αυτοφροντίδας | Ψυχική Υγεία

Ο καρκίνος ως αφορμή αναθεώρησης

Οι άνθρωποι μετά τη θεραπευτική διαδικασία που ακολουθεί τη διάγνωση μπορεί να νιώσουν τη ζωή τους να αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλαγές στο σώμα, στην αντοχή και τις καθημερινές τους ασχολίες, αλλαγές στις σχέσεις με τους δικούς τους ανθρώπους, φίλους και γνωστούς μπορεί να επιφέρουν αισθήματα μοναξιάς, απογοήτευσης, χαμηλής αυτοεκτίμησης καθώς και απαισιόδοξες σκέψεις…