Δικαιώματα Ασθαινών

Οδηγίες σχετικά με την αποζημίωση δαπανών για μετακινήσεις ασθενών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ.Β’ 4898/2018)

Από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) προβλέπεται η αποζημίωση δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, εφόσον μετακινηθούν έκτος του τόπου κατοικίας τους λόγω έλλειψης αρμόδιων υγειονομικών δομών καθώς και μηνιαία τακτική αποζημίωση σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις απόδοσης των αποζημιώσεων αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό όπως ισχύει κάθε φορά, έχουν ως…

Δικαιώματα Ασθαινών

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ΔΕΗ – Ποιοι το δικιαούνται

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με νεότερη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους…

Δικαιώματα Ασθαινών

Κοινωνικό τιμολόγιο στην ΕΥΔΑΠ: Ποιοι το δικαιούνται

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό τιμολόγιο για δωρεάν νερό παρέχει η ΕΥΔΑΠ στους δικαιούχους του ΚΕΑ. Η ΕΥΔΑΠ παρέχει – κατόπιν σχετικής αιτήσεως – τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει: Δωρεάν ποσότητα νερού 2m3 ανά μήνα ανά μέλος και Δωρεάν ποσότητα νερού 3m3…

Δικαιώματα Ασθαινών

Μετακινήσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγά πλοία

Σε ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ότι: «Με βάση τη νέα εγκύκλιο για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αναφορικά με τα ΑΜΕΑ, ορίζονται μέτρα και απαιτήσεις για την ασφαλή μετακίνησή τους με πλοία της ακτοπλοΐας. Η εγκύκλιος ρυθμίζει θέματα όπως η πρόσβαση στα πλοία, η σηματοδότηση, η μετάδοση αναγγελιών, ο συναγερμός και άλλες πρόσθετες απαιτήσεις…

Δικαιώματα Ασθαινών

Ποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση στα ακτοπλοϊκά πλοία

Κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας στις 15/7/2013 με θέμα «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία» (αρ.πρωτ. 3324.1/01/13), ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση…

Δικαιώματα Ασθαινών

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

Σύμφωνα με τον Νόμο 2071/92 ΦΕΚ A΄ 123, Άρθρο 47: Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν…

Δικαιώματα Ασθαινών

Ειδικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με αριθμό ΑΔΑ:6ΣΦΙ46ΜΤΛ6-48Π 28/5/20, που αφορά θέματα Ειδικών Αδειών των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα σχετικά χωρία , όπου αναφέρονται στις εργασιακές διευκολύνσεις λόγω αναπηρίας. Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας Το μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση…

Δικαιώματα Ασθαινών

Σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

Ο παρόν οδηγός (Π4.3) αποτελεί μέρος μια σειράς πέντε (5) σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό…

Δικαιώματα Ασθαινών

Πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τον οποίον καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για τις παθήσεις του καρκίνου, καθώς και οι υποτροπές αυτών, που θα λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο (ΦΕΚ Τεύχος Β 5987/31.12.2018) Οξεία Λευχαιμία  Οι οξείες λευχαιμίες διακρίνονται στην οξεία λεμφοβλαστική (κυρίως σε…

Δικαιώματα Ασθαινών

Σύνταξη λόγω αναπηρίας

Αναπηρική Σύνταξη Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας. Ποιο ποσό δικαιούμαι; Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας.   Έχω υποβάλει αίτηση για…