Συχνές απορίες για τον καρκίνο | Χρηστικές Πληροφορίες

Προστασία των δικαιωμάτων και βασικές αρχές στο Ε.Σ.Υ. στην Ελλάδα

Πολύ συχνά, η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και το σύνολο των ενεργειών, στις οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν όλες οι υπηρεσίες ενός Νοσοκομείου (ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική, τεχνική) ταυτίζεται λανθασμένα με την έννοια της γραφειοκρατίας. Η τελευταία είναι κοινός τόπος ότι αποτελεί μάστιγα και οδηγεί σε πολλαπλά, επαναλαμβανόμενα και δυσεπίλυτα προβλήματα. Σύμφωνα με το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας…

Πληροφορίες Καρκινος | Συχνές απορίες για τον καρκίνο

Μετά τη διάγνωση: Καμία απορία αναπάντητη

Κάθε ασθενής αμέσως μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ασθενής δεν θα πρέπει να αφήσει καμία απορία του αναπάντητη. Θα πρέπει να εξοικειωθεί με την ασθένειά του και ένας τρόπος είναι να λάβει υπεύθυνες απαντήσεις από τον καθ’…