Θέλω να μπορώ να βρω εύκολα

τις πληροφορίες που χρειάζομαι

Γραφεία προστασίας δικαιωμάτων ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας των Νοσοκομείων

Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υγείας συστήθηκαν σε κάθε Νοσοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/2016).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/2017 (ΦΕΚ662Β/2017) Υπουργικής Απόφασης, τα Γραφεία μεριμνούν για:

 • Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας
 • Την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης των Νοσοκομείων
 • Την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του
 • Τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων καθώς και τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
 • Τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή
 • Την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας
 • Την ενημέρωση του προσωπικού του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
 • Τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στα γραφεία, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεμοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Δείτε συγκεντρωτικά παρακάτω: Κατάλογος γραφείων προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Πληροφορίεςmoh.gov.gr Φορείς και αρμόδια όργανα προστασίας δικαιωμάτων, καθώς και στις ιστοσελίδες των κατά τόπους Νοσοκομείων.

 

Χρηστικές Πληροφορίες

Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους ασθενείς στην καλύτερη και ευκολότερη χρήση του συστήματος υγείας.

Από το 2016, με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 έχει θεσπιστεί το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες συμπεριλαμβανομένου ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η υγειονομική κάλυψη περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή και των σχετικών υπηρεσιών υγείας.

Η πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες γίνεται με τη χρήση του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που α ασθενής δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά ανήκει σε κάποια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού (α.33 του 4368/2016), μπορεί να απευθυνθεί στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων, στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων ή σε κάποιο ΚΕΠ όπου θα ενημερωθεί για την έκδοση Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερείς σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες  μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias

Οι παροχές υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης γίνονται στο σύνολό τους μέσω του Εθνικού  Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει και αποζημιώνει μία σειρά υπηρεσιών οι οποίες περιγράφονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Ο ΕΚΠΥ ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε έτος. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη Κανονισμό εδώ: https://www.eopyy.gov.gr/ekpy/view

Η αναζήτηση των παροχών υγείας μπορεί να γίνει εύκολα μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ  https://www.eopyy.gov.gr/eservices/insured . Στην ενότητα  «Αναζήτηση Παρόχου Υγείας», ο ασθενής μπορεί να βρει όλους του παρόχους υγείας ανά την Ελλάδα που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ - δημόσιοι ή ιδιωτικοί όπως:

 • Κρατικά Νοσοκομεία
 • ΙδιωτικέςΚλινικές
 • Διαγνωστικά Εργαστήρια
 • Ιατροί
 • Ιδρύματα για ΧρόνιουςΑσθενείς
 • Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

Επίσης, στην ενότητα «Χάρτης Υγείας», ο ασθενής μπορεί να ψάξει τον τύπο παρόχου υγείας με βάση τη διεύθυνσή του εντοπίζοντας τον κοντινότερο.

Ανάλογα με τον τρόπο χορήγησής τους, τα φάρμακα και οι θεραπείες για τον καρκίνο διατίθενται μέσα από τρία κανάλια: τα κρατικά νοσοκομεία, τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και τα ιδιωτικά φαρμακεία. Επίσης, η πλειονότητα των φαρμάκων και θεραπειών για τον καρκίνο εντάσσονται στη λίστα Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), χαρακτηριστικό το οποίο επηρεάζει τον τρόπο διάθεσής τους.

Τρόποι χορήγησης και διάθεσης φαρμάκων:

 • Ενέσιμες και ενδοφλέβιες θεραπείες
  • Χορήγηση σε κρατικά νοσοκομεία: Σε περίπτωση χορήγησης των θεραπειών αυτών, η διάθεση τους γίνεται απευθείας χωρίς άλλη ενέργεια του ασθενή.

 

 • Χορήγησησειδιωτικάνοσοκομεία:
  • Σε περίπτωση θεραπειών εκτός λίστας ΦΥΚ, η διάθεση τους γίνεται απευθείας χωρίς άλλη ενέργεια του ασθενή.
  • Σε περίπτωση θεραπειών εντός λίστας ΦΥΚ, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει το παραπεμπτικό από το θεράποντα ιατρό και να παραλάβει τη θεραπεία από φαρμακείο ΕΟΠΥΥ.

 

 • Από τουστόματος θεραπείες
  • Χορήγηση σε κρατικά νοσοκομεία: Σε περίπτωση χορήγησης των θεραπειών αυτών – συνήθως κατά την έναρξη της θεραπείας, η διάθεση τους γίνεται απευθείας χωρίς άλλη ενέργεια του ασθενή.
  • Χορήγησησειδιωτικάνοσοκομεία:
   • Σε περίπτωση θεραπειών εκτός λίστας ΦΥΚ, η διάθεση τους γίνεται απευθείας χωρίς άλλη ενέργεια του ασθενή.
   • Σε περίπτωση θεραπειών εντός λίστας ΦΥΚ, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει το παραπεμπτικό από το θεράποντα ιατρό και να παραλάβει τη θεραπεία από φαρμακείο ΕΟΠΥΥ.
  • Χορήγησηεκτόςνοσοκομείου:
   • Σε περίπτωση θεραπειών εκτός λίστας ΦΥΚ, η διάθεση των θεραπειών γίνεται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.
   • Σε περίπτωση θεραπειών εντός λίστας ΦΥΚ, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει την ιατρική συνταγή και να παραλάβει τη θεραπεία μέσω φαρμακείου ΕΟΠΥΥ ή ιδιωτικού φαρμακείου.

Για τη διάθεση φαρμάκων ΦΥΚ από ιδιωτικό φαρμακείο, ο ασθενής θα πρέπει να εγγραφεί στην υπηρεσία παραλαβής ΦΥΚ του ΕΟΠΥΥ, η οποία πραγματοποιείται εδώ: https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/

Σε περίπτωση που ασθενής επιθυμεί να παραλάβει τη θεραπεία του από φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, μπορεί να βρει τα διαθέσιμα φαρμακεία αλλά και τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης θεραπείας ανά φαρμακείο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ https://www.eopyy.gov.gr/eservices/insured στις ενότητες «Αναζήτηση φαρμακείου ΕΟΠΥΥ» και «Αναζήτηση Φαρμάκου».

Σε πολλές περιπτώσεις, είτε κατά τη διάγνωση είτε κατά την έναρξη της θεραπείας, ο θεράπων ιατρός μπορεί να σας ζητήσει εξέταση συγκεκριμένων βιοδεικτών. Αυτή τη στιγμή δεν αποζημιώνονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις βιοδεικτών. Αυτές που αποζημιώνονται περιλαμβάνονται στη λίστα που μπορείτε να βρείτε εδώ: fek_1511_06062014.pdf

Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός κρατικού νοσοκομείου χωρίς κάποια επιβάρυνση ή σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο με πιθανή επιπλέον επιβάρυνση.

Όλοι οι ασθενείς με ΑΜΚΑ μπορούν να βρουν πλήρες ιστορικό των υπηρεσιών που έχουν χρησιμοποιήσει κάνοντας εγγραφή στην υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ Φάκελος Ασφάλισης Υγείας. Η εγγραφή γίνεται εδώ: https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson/

Επίσης, ο καρκινοπαθής έχει δικαίωμα να ζητήσει το πλήρες αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου. Αυτό μπορεί να γίνει από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με μια απλή αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Στον ιατρικό φάκελο πρέπει να περιέχονται και τα πλακίδια της παθολόγο-ανατομικής εξέτασης. Το Νοσοκομείο έχει υποχρέωση να διατηρεί τους φακέλους για μια 20ετία και να τους αποδίδει οποτεδήποτε του ζητηθούν ακόμα και κατά την διάρκεια της νοσηλείας ή της θεραπείας.