Χρηστικές Πληροφορίες

Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους ασθενείς στην καλύτερη και ευκολότερη χρήση του συστήματος υγείας.