Δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021

11 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021

 

 

 

 

 

1. Ερώτηση: Που μπορώ να πάω να θεωρήσω ή να βγάλω το δελτίο για τα ΜΜΜ;

Απάντηση: Στα ΚΕΠ και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

2. Ερώτηση: Πότε μπορώ να πάω να θεωρήσω ή να βγάλω το δελτίο για τα ΜΜΜ;

Απάντηση: Οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 25/1/2021 – 31/10/2021. Θα πρέπει όμως να έχεις κλείσει ραντεβού πριν πας.

 

3. Ερώτηση: Λαμβάνω επίδομα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ με 50% απόφαση αναπηρίας. Δικαιούμαι το δελτίο;

Απάντηση: Δικαιούσαι το δελτίο για τα ΜΜΜ αν έχεις και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

 

4. Ερώτηση: Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από το όριο γιατί δήλωσα το αναπηρικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ στη φορολογική μου δήλωση. Θα χάσω το δελτίο για τα ΜΜΜ;

Απάντηση: Αν τα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα ξεπερνούν το όριο αφού αφαιρέσεις το προνοιακό αναπηρικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ, τότε χάνεις το δελτίο για τα αστικά και ΜΟΝΟ.

Αν δεν τα ξεπερνάει δεν το χάνεις, όμως θα πρέπει να τους πας μια βεβαίωση από το κέντρο κοινότητας του Δήμου σου (κατόπιν ραντεβού) ότι έλαβες το Χ ποσό για εκείνο το διάστημα για να το αφαιρέσουν από το εισόδημα.

TIP: Αν το δελτίο σου θέλεις να είναι μόνο για τα υπεραστικά, τότε δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο.

 

5. Ερώτηση: Η απόφαση μου λήγει μεταξύ 25/1 – 31/10, πότε πρέπει βγάλω το δελτίο μου;

Απάντηση: Όποτε θες αρκεί να έχεις απόφαση αναπηρίας σε ισχύ και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά. Μη ξεχάσεις ότι θα πρέπει να έχεις κλείσει ραντεβού πριν πας.

Το δελτίο ισχύει για όλο το 2021 άσχετα αν στο μεσοδιάστημα λήξει η απόφαση σου.

 

6. Ερώτηση: Το Δελτίο τι έκπτωση έχει στα ΚΤΕΛ

Απάντηση: Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες ΚΤΕΛ. Τα αστικά και τα υπεραστικά.

Στα αστικά δίνετε ελεύθερη πρόσβαση μόνο στο Νομό του τόπου κατοικίας μας. Στα υπόλοιπα πληρώνουμε κανονικά

Στα υπεραστικά δίνετε έκπτωση 50% σε όλη την επικράτεια.

 

7. Ερώτηση: Είμαι κάτοικος Αττικής, πρέπει να βγάλω Δελτίο και για τα αστικά;

Απάντηση: Αρχικά μπορείς να μη βγάλεις καθόλου Δελτίο για τα αστικά αν δεν το επιθυμείς. Αλλά αν είσαι κάτοικος περιοχών του ΟΑΣΑ τότε έχεις την athenacard.

Αν είσαι κάτοικος εκτός περιοχών του ΟΑΣΑ και κάνεις χρήση στα αστικά ΚΤΕΛ της Αττικής, καλό είναι να βγάλεις και για τα αστικά.

 

8. Ερώτηση: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχω μαζί μου αν θέλω να βγάλω δελτίο μόνο για τα υπεραστικά;

Απάντηση:1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (γίνεται εκεί) ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου. (Φυσικά θα πρέπει να έχετε και τα απαραίτητα έγγραφα, όπως εξουσιοδότηση, αν δεν αφορά εσάς)

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής τουλάχιστον 67% σε ισχύ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος ΟΠΕΚΑ, ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας (Στη βεβαίωση αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία  γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.) ή απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ

💥Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

5. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

6. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

8. υπεύθυνη δήλωσή ότι δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ.

 

9. Ερώτηση: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχω μαζί μου αν θέλω να βγάλω δελτίο για αστικά και τα υπεραστικά;

Απάντηση: Θα χρειαστεί ότι και στην ερώτηση 7 καθώς και:

1. εκκαθαριστικό της τελευταίας φορολογικής δήλωσης

2. Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημα του υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

10. Ερώτηση: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

Απάντηση: 23.000 € ατομικό και 29.000€ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο.

 

11. Ερώτηση: Τι γίνετε αν χάσω το δελτίο μου; Μπορώ να βγάλω άλλο;

Απάντηση: Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν υπάρχει διαθέσιμο. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

 

Εγκύκλιος:  ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ-5ΟΘ