Ειδικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με αριθμό ΑΔΑ:6ΣΦΙ46ΜΤΛ6-48Π 28/5/20, που αφορά θέματα Ειδικών Αδειών των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα σχετικά χωρία , όπου αναφέρονται στις εργασιακές διευκολύνσεις λόγω αναπηρίας.

Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας

Το μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που έχουν παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, αντί της ηλικίας των 15 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επίσης, όσον αφορά τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου για σύζυγο με αναπηρία, προστίθεται, πέραν της προϋπόθεσης της συντήρησης αυτού και η προϋπόθεση της φροντίδας του, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η έννοια της συντήρησης σχετίζεται περισσότερο με την υποχρέωση καθημερινής επιμέλειας αυτού και όχι με την οικονομική του συντήρηση.

Ειδική άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας

Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται η ειδική άδεια των 22 ημερών και έχουν οι ίδιοι ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή έχουν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον της κανονικής.

Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια των 6 ημερών με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

Ειδική άδεια σε δικαστικούς συμπαραστάτες

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης των ειδικών αδειών και σε δικαστικούς συμπαραστάτες προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων είτε η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας είτε όχι, με πρόβλεψη, ωστόσο, για χορήγηση μειωμένου αριθμού ημερών άδειας στην πρώτη περίπτωση.

Για να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 2020

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας Συλλόγου “Κ.Ε.Φ.Ι.”