ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΣΟΥ ΩΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΟΥ

Η αποκλειστική φροντίδα ενός αγαπημένου προσώπου από μόνη της μπορεί να είναι μια εργασία πλήρους απασχόλησης, αλλά πολλοί φροντιστές έχουν ήδη δουλειά επί πληρωμή/εργασία και υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζητήματα/προβλήματα στο χώρο εργασίας, όπως χαμένες ημέρες, χαμηλή παραγωγικότητα και συχνές διακοπές/διαλλείματα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ορισμένοι φροντιστές πρέπει ακόμη να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών, να απορρίψουν προαγωγές ή να χάσουν επιδόματα εργασίας. Το άγχος της αποκλειστικής φροντίδας ενός αγαπημένου ανθρώπου που παράλληλα ανησυχεί για τη διατήρηση της εργασίας του, μπορεί να είναι συντριπτικό. Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων είναι σημαντική τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, θα υπάρξουν στιγμές που θα υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις/ανάγκες από τον φροντιστή, για παράδειγμα, όταν ο ασθενής διαγνωστεί, υποβάλλεται σε θεραπεία καρκίνου, λαμβάνει θεραπεία για υποτροπή ή πλησιάζει στο τέλος της ζωής του. Ο απασχολούμενος φροντιστής ενδέχεται να χρειαστεί να πάρει άδεια από την αμειβόμενη εργασία του για φροντίδα.

Για άτομα σε συγκεκριμένους τύπους εργασίας (προσωρινοί εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι, επιχειρηματίες), αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αν δεν δουλεύουν, δεν πληρώνονται. Σε μερικές εταιρείες ενδέχεται να υπάρχουν οφέλη που θα σας βοηθήσουν να πάρετε άδεια/χρόνο εκτός εργασίας και να διατηρήσετε τη δουλειά σας.

Μερικοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος που να φροντίζει το αγαπημένο πρόσωπο σε μακροπρόθεσμη βάση και αλλάζουν τις συνθήκες εργασίας τους σε μερική απασχόληση. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν εντελώς τη δουλειά τους και να αφοσιωθούν στη φροντίδα του αγαπημένου του προσώπου.

Στο ενδεχόμενο που πρέπει να διατηρήσετε τη δουλειά σας αλλά τα συχνά διαλλείματα και ο απαιτούμενος ελεύθερος χρόνος δημιουργούν προβλήματα, ίσως θελήσετε να εξετάσετε ένα διαφορετικό πρόγραμμα για να ταιριάζει στις στιγμές που το αγαπημένο σας πρόσωπο σας χρειάζεται περισσότερο.

Ευρωπαϊκή Ένωση Φροντιστών – European Association-Working for Careers- Eurocarers. The essential care and cancer toolkit. Caring and Working. Διαθέσιμο στο:  https://www.eurocarers-cancer-toolkit.eu/caring-and-working/#1526280393930-02ac5b32-32e3

[1]American Cancer Society, Caregiver Resource Guide, Caring for a Love One with Cancer. Being a Caregiver, and Keeping your job, p. 10. Διαθέσιμο στο: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/cancer-control/en/booklets-flyers/american-cancer-society-caregiver-resource-guide.pdf

Similar Posts