Γραμματεία

Η Γραμματεία του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, διαθέτοντας γενικότερη γνώση όλων των τομέων του φορέα, διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, την σύνταξη & αρχειοθέτηση επιστολών – εγγράφων – αναφορών και δρομολογεί τις διαδικασίες προς υλοποίηση των λοιπών ενεργειών αναφορικά με το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου, θέτοντας προτεραιότητα στα αιτήματα και τις ανάγκες των ασθενών και των μελών των οικογενειών τους.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ