|

Κατάλληλες πηγές πληροφόρησης

Σε περιόδους κρίσης, όπως στην διάρκεια μιας ασθένειας, οι νέες καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων από έλλειψη πληροφοριών και αβεβαιότητα. Αυτή η αίσθηση αβεβαιότητας είναι πιθανό από τη μια να φέρνει άγχος και από την άλλη να μας σπρώχνει στο να κάνουμε σενάρια και υποθέσεις και δη τις χειρότερες.

Συμβαίνει επίσης, μέσα στο άγχος και τον πανικό να αναζητούμε πληροφορίες από το ίντερνετ. Όμως, η ενημέρωση από μη έγκυρες και αναρμόδιες πηγές μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το άγχος και την εσωτερική μας αναστάτωση.

Επομένως, ίσως είναι καλύτερα να αποφεύγουμε την ανάγνωση άρθρων και σελίδων στο διαδίκτυο, παρόλο που μπορεί να θεωρούμε ότι σχετίζονται με τα θέματα μας. Αντ’ αυτού είναι προτιμότερο να κρατάμε σημειώσεις με τα ερωτήματα που μας απασχολούν και να τα συζητάμε με τους πλέον κατάλληλους, τους θεράποντες ιατρούς, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Δημήτρης Μούγιος
Ψυχολόγος της ομάδας Μαζί Και στο Σπίτι

Similar Posts