Οδηγίες σχετικά με την αποζημίωση δαπανών για μετακινήσεις ασθενών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ.Β’ 4898/2018)

Από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) προβλέπεται η αποζημίωση δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, εφόσον μετακινηθούν έκτος του τόπου κατοικίας τους λόγω έλλειψης αρμόδιων υγειονομικών δομών καθώς και μηνιαία τακτική αποζημίωση σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις απόδοσης των αποζημιώσεων αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό όπως ισχύει κάθε φορά, έχουν ως εξής:

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ME ΜΜΜ, IX & TAΞI:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του 56 του άρθρου του Ε.Κ.Π.Υ., δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν έκτος του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την δαπάνη μετακίνησης των ιδίων καθώς και συνοδού, εφόσον απαιτείται.

Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών.:

α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης η διενέργειας εξέτασης η των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή, καθώς και για την αναγκαιότητα μετακίνησης μετά συνοδού.

Για την αποζημίωση δαπάνης μετακίνησης του συνοδού, όταν η γνωμάτευση έχει εκδοθεί από θεράποντα ιατρό (ο οποίος δεν έχει το βαθμό του Δ/ντή), απαιτείται και συνυπογραφή αυτής από τον Δ/ντή του Νοσοκομείου ή του Κ.Υ., εφόσον ο δικαιούχος είναι ενήλικας, άνω των 18 ετών.

Η δαπάνη μετακίνησης συνοδού αποδίδεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μετακίνησης παιδιών και εφήβων έως 18 ετών, καθώς και σε δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω.

β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή

γ) Εισιτήρια της οικονομικότερης θέσης του μέσου μαζικής μεταφοράς με το οποίο μετακινήθηκαν

όταν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. υποβάλλονται

  • Αποδείξεις βενζίνης και
  • Αποδείξεις διοδίων (εφόσον υπάρχουν σταθμοί διοδίων), κατά την ήμερα μετάβασης και επιστροφής.
  • Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Η αποζημίωση καταβάλλεται βάση της χιλιομετρικής απόστασης, με 0,15 λεπτά ανα χιλιόμετρο.

όταν η μετακίνηση γίνεται με TAXI

  • Αποδείξεις πληρωμής του κομίστρου
  • Αποδείξεις διοδίων (εφόσον υπάρχουν σταθμοί διοδίων), κατά την ήμερα μετάβασης και επιστροφής
  • Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Η αποζημίωση καταβάλλεται βάση της χιλιομετρικής απόστασης, με 0,15 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Στην περίπτωση που ο δικαιούχους επιλέξει διαδρομή μέσω οδού χωρίς διόδια, για την απόδοση της δαπάνης απαλλάσσεται της προσκόμισης των αποδείξεων διοδίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης του ΕΟΠΥΥ εδώ.

ΠΗΓΗ: https://bit.ly/2TpTSmZ