Οδοντιατρική περίθαλψη στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών – Πληροφορίες για ασθενείς

Στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργούν κλινικές παροχής γενικής και εξειδικευμένης οδοντιατρικής περίθαλψης από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 8.30-12.30 πμ & 1.00-5.00 μμ., εκτός των περιόδων διακοπών του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές κλινικές της Σχολής παρέχονται υπηρεσίες στοματικής υγείας σε ασθενείς, αποκλειστικά στα πλαίσια της εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Το κόστος των υπηρεσιών για τον ασθενή είναι προκαθορισμένο ανά οδοντιατρική πράξη και εγκεκριμένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι οδοντιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές υπό τη στενή και άμεση καθοδήγηση και παρέμβαση, αν αυτό κρίνεται ως απαραίτητο, του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, που απαρτίζεται από οδοντιάτρους που διαθέτουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση. Ειδικά στις μεταπτυχιακές κλινικές, η περίθαλψη παρέχεται από ήδη πτυχιούχους οδοντιάτρους, που εξειδικεύονται σε κάποιον τομέα της οδοντιατρικής. Σε κάποιες, λίγες κλινικές, οι οδοντιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από το διδακτικό επιστημονικό προσωπικό και όχι τους φοιτητές, οι οποίοι όμως παρακολουθούν την όποια κλινική διαδικασία, που εντάσσεται στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Στις κλινικές της Σχολής θεραπεύονται ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται με δική τους πρωτοβουλία καθώς και άλλοι που παραπέμπονται από ιδιώτες οδοντίατρους, από νοσοκομεία και από κάθε άλλο κέντρο παροχής υγείας. Τα περιστατικά που αντιμετωπίζονται κυμαίνονται από απλά έως και ιδιαίτερα σύνθετα, διαγνωστικά και θεραπευτικά.

Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στο αρχείο:
Κανονισμός Εξέτασης και Θεραπείας Ασθενών στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Μετά την αρχική κλινική και ακτινογραφική εξέταση, ο οδοντιατρικός τους φάκελος καταχωρείται στη βάση ασθενών της Σχολής. Η επιλογή των ασθενών που θα κληθούν, στη συνέχεια, για θεραπεία γίνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς, που θα εξεταστούν στη Διαγνωστική Κλινική δεν θα μπορέσουν και να θεραπευθούν. Καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ασθενών.

Προγραμματισμός ρανεβού για εξέταση ασθενών: 


Ο προγραμματισμός των ραντεβού, νέων ασθενών, για την Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 8/9 και ώρες 10:00-14:00 στα τηλέφωνα:

  • 210 746 1260
  • 210 746 1168
  • 210 746 1237

Σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (Covid 19), απαραίτητη προϋπόθεση είναι είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή αρνητικό Rapid test τελευταίου 48ώρου.


  • Παιδοδοντιατρική Κλινική: 210-746-1136, (9:00-11:00) 
  • Ορθοδοντική Κλινική: 210-746-1134, (10:00 – 12:00)

Στη Σχολή τηρείται Αρχείο Ασθενών κατόπιν άδειας και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Λήψη Αρχείου]

Η κάθε θεραπεία στις Κλινικές της Οδοντιατρικής Σχολής έχει κάποιο συγκεκριμένο κόστος (νοσήλιο), που επιβαρύνει τον ασθενή. Το κόστος αυτό είναι σημαντικά χαμηλό αφού καλύπτει μόνο το κόστος των υλικών και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται.