Ομάδα Συνηγορίας

Για να λειτουργήσει ολόπλευρα και όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά η δράση «Δικαίωμά μου», εξασφαλίσαμε την συνεργασία μας με ομάδα εθελοντών νομικών επιστημόνων. Οι εξειδικευμένες γνώσεις της «Ομάδας Συνηγορίας», αλλά, κυρίως, η διάθεσή τους για προσφορά αποτελούν απαραίτητο αρωγό στην προσπάθειά μας, ώστε το «Δικαίωμά μου» να παρέχει νομική βοήθεια, με τρόπο αποτελεσματικό και άμεσο.

Η «Ομάδα Συνηγορίας» έχει συσταθεί με σκοπό να βοηθήσει τους ασθενείς και τους φροντιστές τους στην επίλυση καθημερινών ζητημάτων νομικής φύσεως, που σχετίζονται με την ασθένεια του καρκίνου. Είναι γεγονός ότι η κακή ψυχολογική κατάσταση των ασθενών, η ελλιπής ενημέρωσή τους, αλλά και η οικονομική τους αδυναμία να προσφύγουν σε κάποιον ειδικό για νομικές συμβουλές (εφόσον τις χρειάζονται) είναι οι κύριοι παράγοντες που δεν επιτρέπουν στους ασθενείς (και στους φροντιστές τους) να γνωρίσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους έναντι της Πολιτείας. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει – κατά το δυνατόν – η «Ομάδα Συνηγορίας».

Οι νομικοί μας τίθενται στην διάθεση των ασθενών (και των φροντιστών τους), υπό την έννοια ότι έρχονται σε επικοινωνία με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, ακούνε με προσοχή το πρόβλημά του, λαμβάνουν όσες σχετικές πληροφορίες τους είναι χρήσιμες για την επίλυσή του και συζητάνε αναλυτικά το ζήτημα. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ομάδα, αλλά και επίσκεψης στους χώρους των γραφείων μας, σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες κάθε τρίτη Δευτέρα του μήνα και ώρα 19.00 – 21.00. Εν συνεχεία, υποδεικνύουν λύσεις και συμβουλεύουν τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο χειρισμού του ζητήματος, που αντιμετωπίζει.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η ομάδα μας λειτουργεί μόνο σε συμβουλευτικό επίπεδο και, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστά το έργο νομικού παραστάτη/συνηγόρου, όπου και όταν αυτός χρειάζεται. Εφόσον οι νομικοί μας κρίνουν ότι, για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος, χρειάζεται προσφυγή στη Δικαιοσύνη, παραπέμπουν τον ενδιαφερόμενο σε συνήγορο της επιλογής του.

Πέραν της εξατομικευμένης αυτής προσέγγισης, η «Ομάδα Συνηγορίας» είναι επιφορτισμένη και με την γενικότερη ενημέρωση/πληροφόρηση των ασθενών (και των φροντιστών τους).

 Ενδεικτικά:
α) Συμμετέχει σε ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια, τα οποία οργανώνονται από την δράση «Δικαίωμά μου», αλλά και από τρίτους φορείς.
β) Πραγματοποιεί σύντομες ενημερωτικές διαλέξεις στους χώρους των γραφείων μας, προκειμένου να ενημερώσει γενικά τους ενδιαφερομένους και να τους κατατοπίσει σε διάφορα ζητήματα.
γ) Δημοσιεύει άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες.
δ) Επιμελείται την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας, ως προς τα νομικά θέματα.

Τέλος, υποστηρίζει νομικά τις επιδιώξεις της δράσης «Δικαίωμά μου» για βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά και των πρακτικών της Διοίκησης. Πράγματι, η δράση μας, λόγω του συλλογικού της χαρακτήρα, επιχειρεί να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς και να ενισχύσει τα δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται καθοριστικής σημασίας η (συν)διαμόρφωση από εμάς του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ενδεικτικά: με επιστολές μας προς τους αρμοδίους φορείς ή με συμμετοχή μας στη διαβούλευση πριν την ψήφιση νομοθετημάτων). Το έργο μας αυτό έχει αναλάβει «Ομάδα Συνηγορίας».

Υπηρεσίες

Ενημέρωση

Είναι επιφορτισμένη με την ενημέρωση των ασθενών (και των φροντιστών) για τα κάθε είδους δικαιώματά τους, λόγω της ασθενείας τους.

Απάντηση ερωτημάτων

Απαντά σε τυχόν ερωτήματα των ασθενών (ή φροντιστών), που άπτονται της καθημερινότητάς του. Δίνει κατευθύνσεις και συμβουλές ως προς τον χειρισμό καθημερινών ζητημάτων (π.χ. γραφειοκρατικών, φαρμακευτικών κλπ).

Συμβολή στη διεκδίκηση

Συμβάλλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση τήρησης των δικαιωμάτων των ασθενών και στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Νομοθετικές μεταβολές.

Επιχειρεί να συμβάλλει στην βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας, με παρεμβάσεις, ενεργή συμμετοχή στις διαβουλεύσεις νομοσχεδίων κλπ.

Αναστασία Αθ. Ρήγα

Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών
Μ.Δ.Ε. Ποινικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Μ.Δ.Ε. Ιδιωτικού Δικαίου, ΕΚΠΑ.
e-mail: anastasia.riga@yahoo.com
Τηλ: 6982717814

Θεανώ Η. Ντάλλα

Δικηγόρος Αθηνών
Δικηγόρος Αθηνών
Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου
e-mail: theanwnt@yahoo.gr
τηλ: 6973517815

Μαρία Ι. Σκορδίλη

Δικηγόρος Αθηνών - Διαμεσολαβήτρια
LL.M. Information Technology & Commercial Law (University of Southampton
Diploma in Negotiations, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επικοινωνείτε με το νομικό μας τμήμα

Στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 64 68 222
Στο email: info@anticancerath.gr
Ομαδικές Συναντήσεις: Κάθε τρίτη Δευτέρα του μήνα και ώρα 19.00 – 21.00 στα γραφεία μας (Φαραντάτων 34,  4ος όροφος).
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ