Πώς μπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ και να τυπώσω βεβαίωση;

Πώς μπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ και να τυπώσω βεβαίωση;

Τι είναι ο ΑΜΚΑ;

Είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009.

Ποιοι πρέπει να πάρουν ΑΜΚΑ;

Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας

Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας-έμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κλπ.);

Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έμμεσα μέλη.

Σε τι θα μου χρησιμεύσει ο ΑΜΚΑ;

Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα ασφαλιστικά ταμεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Πώς μπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ;

Μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα www.amka.gr

Πού και από πότε μπορώ να πάρω ΑΜΚΑ;

Μπορείτε να λάβετε τον προσωπικό σας αριθμό σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα 125 γραφεία ΑΜΚΑ ασφαλιστικών ταμείων.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ;

Για Έλληνες υπηκόους

-Απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.

-Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Για ξένους υπηκόους

-Απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή

-Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

-Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία αν είναι λάθος;

Ναι, μπορείτε, όπως: την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό ταυτότητας, το επώνυμο, το όνομα, κλπ., αλλά δεν αλλάζει από 01.06.2009 ο ΑΜΚΑ όταν υπάρχει διόρθωση στην ημερομηνία γέννησης.

Τι είναι η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;

Είναι ένα παραστατικό του προσωπικού σας ΑΜΚΑ και θα αποσταλεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Πρέπει να έχω μαζί μου την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;

Δεν είναι υποχρεωτικό να την έχετε μαζί σας, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό σας.

Αντικαθιστά η κάρτα το βιβλιάριο ασθενείας;

Όχι, θα πρέπει όμως να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ στο βιβλιάριο ασθενείας, προκειμένου αυτό να ισχύει.

Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών;

Ναι, γιατί ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός για όλους από τον Οκτώβριο του 2009.

Είναι δυνατή η απόκτηση ΑΜΚΑ τηλεφωνικά;

Όχι, θα πρέπει να πάει ο ίδιος ο πολίτης σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος, μπορεί να πάει εκπρόσωπός του, έχοντας μαζί του τις ταυτότητες του εκπροσώπου και του εκπροσωπούμενου.

Διαδικασία μεταβολής και επικαιροποίησης στοιχείων

Υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής ή επικαιροποίησης οποιουδήποτε στοιχείου (όπως π.χ. ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.). Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε επιθυμείτε με την επίσκεψη σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ.

ΑΜΚΑ από δύο ασφαλιστικά Ταμεία ποιος αριθμός θα διαγραφεί;

Θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση διπλοεγγραφής σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρηθεί ένας μόνο ΑΜΚΑ, τον οποίο θα επιλέξει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ και θα σας τον γνωστοποιήσει αργότερα.

Διορθώνοντας την ημερομηνία γέννησης αλλάζει ο ΑΜΚΑ;

Από 01.06.2009, οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία ημερομηνίας γέννησης δεν θα αλλάζει τον ΑΜΚΑ. Υπάρχει όμως η δυνατότητα μέχρι την 31.05.2009 να υποβάλετε σχετική αίτηση «επιθυμίας αλλαγής ΑΜΚΑ» σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Ωστόσο, ο ΑΜΚΑ δεν αλλάζει αμέσως και θα ενημερωθείτε για το νέο ΑΜΚΑ σας όταν αλλάξει. Μέχρι την αλλαγή, ο ΑΜΚΑ που έχετε εξακολουθεί να ισχύει κανονικά.

Πώς και πότε θα αποσταλεί η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;

Θα αποσταλεί στη δ/νση κατοικίας ή εργασίας σας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, εφόσον οι κάρτες αποστέλλονται μαζικά. Ωστόσο, όσο και να καθυστερήσει δεν υπάρχει πρόβλημα, εφόσον γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω εκπροσώπου.

Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο σημείο 7, απαιτείται επιπλέον η ταυτότητα του εκπροσώπου και μια υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον υπόχρεο, την οποία υποβάλετε εκείνη τη στιγμή στο ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ.

Έχει οριστεί διαδικασία διαγραφής λόγω θανάτου;

Για το θέμα αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Μητρώου του ασφαλιστικού σας φορέα.

Όσοι έχουν απογραφεί στα ΚΕΠ από 01.07.2007 έως 31.12.2008, χρειάζεται να ξαναπάνε στα ΚΕΠ;

Μόνο σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη ή δεν μπορείτε να βρείτε τον ΑΜΚΑ σας από το www.amka.gr

Αν δω τον ΑΜΚΑ μου στο www.amka.gr, πρέπει να πάω σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ;

Όχι, δεν απαιτείται. Σε περίπτωση όμως που έχετε μεταβολή σε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως π.χ.ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.) θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών φορέων.

Αν έρθει στο σπίτι μου η κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει να πάω σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ;

Όχι, δεν απαιτείται. Σε περίπτωση όμως που έχετε μεταβολή σε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως π.χ.ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.) θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών φορέων

Πώς μπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ και να τυπώσω βεβαίωση;
Μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα amka.gr και να τυπώσετε την βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη