Κοινωνικός Λειτουργός

Το αντικείμενο εργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού στη χώρα μας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με το Π.Δ. 50/89, όπου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες αποβλέπουν α) στην πρόληψη και θεραπεία των κοινωνικών προβλημάτων, β) στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα.

Οι παρεμβάσεις του Κοινωνικού Λειτουργού βοηθούν συγκεκριμένα τον ασθενή, να ενδυναμώσει  τις υπάρχουσες δυνατότητές του αξιοποιώντας το δίκτυο κοινωνικών – υποστηρικτικών  δομών και προγραμμάτων.

Ενημέρωση - Πρόληψη

Επιλαμβάνεται των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση  υγείας τους, κινητοποιώντας τις πηγές βοήθειας της κοινότητας.

Διενέργεια κοινωνικής μελέτης

Ψυχοκοινωνική διαγνωστική εκτίμηση με βάση τα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά δεδομένα της κάθε περίπτωσης με στόχο την  αποτελεσματικότερη παρέμβαση για αποκατάσταση.

Βελτίωση επιπέδου

Κινητοποίηση των ασθενών και του περιβάλλοντός τους, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και κοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

Ποιο το αντικείμενο εργασίας του κοινωνικού λειτουργού;

Η Κοινωνική Εργασία είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα ανθρωπιστικά επαγγέλματα στο ότι επικεντρώνεται, τόσο στο άτομο, όσο και στο περιβάλλον του. Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών, η Κοινωνική Εργασία προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ατόμων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής τους ευημερίας. Οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καθοριστική σημασία για την Κοινωνική Εργασία. Οι έννοιες αυτές είναι κυρίαρχες και στον Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματος, όπως έχουν καθοριστεί από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (pdf).

Συγκεκριμένα, ο Κοινωνικός Λειτουργός πραγματοποιεί τα ακόλουθα:

 • Διενέργεια κοινωνικής  ή ψυχοκοινωνικής μελέτης, όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβαση του.
 • Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.
 • Εκπόνηση  και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.
 • Συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης ιατρo-κοινωνικών προβλημάτων, διερεύνηση ασφαλιστικής κάλυψης, παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, προνοιακές & ασφαλιστικές παροχές ή παροχές κοινωνικής φροντίδας.
 • Ενημέρωση και υποστήριξη ασθενών και των οικείων τους, σχετικά με τα δικαιώματά τους, κατά τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την εξέλιξη της ασθένειας.
 • Διασύνδεση με εθελοντική υπηρεσία υποστήριξης μοναχικών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται.
 • Συνεργασία και διασύνδεση με πηγές και άτυπα υποστηρικτικά δίκτυα της κοινότητας (δημόσιοι ή εθελοντικοί φορείς)
 • Παραπομπές σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες ανά περίπτωση (Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων/ Προγράμματα «Βοήθεια κατ’ οίκον»/ Κέντρα Φυσιατρικής Αποκατάστασης/ Φορείς Απεξάρτησης/ Κέντρα στήριξης μεταναστών & προσφύγων/ Εισαγγελία/ Κέντρα Ημέρας Ψυχικά Πασχόντων/ Κέντρα στήριξης καρκινοπαθών & φορέων HIV).

Νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα:

 • Καθορισμός Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Π. Δ., αριθ. 50, ΦΕΚ 23, τ Α, 26.1.1989,σσ.346-347) (pdf).
 • Περί καθορισμού του αντικειμένου εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών (Π.Δ., αρ. 891, ΦΕΚ 213, τ Α, 7.12.1978, σσ. 2005-2007).
 • Κώδικας Δεοντολογίας για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, όπως έχει καθοριστεί από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (pdf). https://www.skle.gr.

Ωράριο Κοινωνικού Λειτουργού

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10:00-18:00
Τετάρτη: 12:00-20:00
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 6468222 & 210 3244390

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ