Τί γίνεται με τα ποσοστά αναπηρίας;

Τί είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.):

Tο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας συστάθηκε από 1.9.2011 με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών για τη χορήγηση παροχών συντάξεων, επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, απαλλαγών και διευκολύνσεων που παρέχει η Πολιτεία στα άτομα με αναπηρία.

Υποβολή  αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας από τους ενδιαφερόμενους:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε απευθείας σε ένα από τα εξήντα ένα (61) Σημεία ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν πανελλαδικά, είτε στο Τμήμα Διοικητικού του πλησιέστερου στον τόπο κατοικίας των αιτούντων Υποκατάστηματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, που στη συνέχεια διαβιβάζουν το σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Σημείο ΚΕ.Π.Α., είτε ηλεκτρονικά μέσω web από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, εφόσον πιστοποιηθούν ως χρήστες της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του φορέα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: συμπληρώνεται υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύριας πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.). Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
 • ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (εφόσον υπάρχει)
 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
 • Απλό αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ για υπηκόους τρίτων χωρών, ή άδειας παραμονής πολιτικού πρόσφυγα, ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [ΑΜΚΑ] ή Κάρτα Ευρωπαίου Ασφαλισμένου
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο), ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 46,14 ευρώ που καταβάλλεται από τους υπόχρεους μετά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α.

Παράβολο καταβάλλουν οι αιτούντες που προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό φορέα ή υπηρεσίας του δημοσίου, καθώς και οι ασκούντες ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθμιου υγειονομικού οργάνου κατά του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Εξαιρούνται οι άποροι/ανασφάλιστοι πολίτες που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.

Πως εξετάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ., ή που τελούν σε πλήρη αδυναμία μετακίνησής τους από την οικία τους;

Με μέριμνα των νόμιμων εκπροσώπων τους υποβάλλονται στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τα απαιτούμενα ιατρικά και λοιπά δικαιολογητικά και εφόσον στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό η ένδειξη «αδυναμία μετακίνησης», η αίτηση καταχωρείται για κατ’οίκον εξέταση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία μεταβαίνει στη διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία του ασθενή, ή που εδρεύει το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Σε περίπτωση επιδείνωσης της πάθησής με γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ ή σε περίπτωση εμφάνισης νέας πάθησης:

Αίτηση επιδείνωσης μπορεί να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασής σας, ή και πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας εφόσον έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σας σε δημόσιο νοσοκομείο, ή νέα πάθηση.

Ευνόητο είναι ότι η επιδείνωση ή νέα πάθηση πρέπει να αναφέρεται ρητά από τον θεράποντα ιατρό σας στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να αποδεικνύεται με ανάλογα ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές εξετάσεις.

Στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αίτηση επιδείνωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά στον φορέα σας, ο οποίος ακολούθως σας παραπέμπει για πιστοποίηση της αναπηρίας σας στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Παροχές με τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας:

Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και επομένως μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου για την έγκριση και λήψη της παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, διευκόλυνσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας που χορηγεί με βάση τη νομοθεσία της. Προσοχή όμως για να μάθετε ποιες από τις παροχές δικαιούστε επικοινωνήστε με κάποιον αρμόδιο επαγγελματία για να σας πληροφορήσει καταλλήλως. Ανάλογα με την περίπτωση και τον τύπο της ασθένειας μπορεί κάποιος να διεκδικήσει παρακάτω παροχές:

 • Κοινωνικό τιμολόγιο στην Δ.Ε.Η. & στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Φοροελάφρυνση ή φοροαπαλλαγή
 • Ελάφρυνση είτε απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη
 • 0% συμμετοχή σε εξετάσεις για όσους έχουν 80% αναπηρία και πάνω
 • Ελάφρυνση ή απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας
 • Έκδοση δελτίου στάθμευσης ΑμΕΑ
 • Αίτημα για διακανονισμό οφειλών σε Τράπεζες ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
 • Ελεύθερη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ. εντός Αττικής
 • Μειωμένα εισιτήρια σε ΚΤΕΛ
 • Μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
 • Μειωμένα εισιτήρια σε θέατρα, κινηματογράφους, αρχαιολογικούς χώρους
 • Κοινωνικός Τουρισμός
 • Απαλλαγή ή μειωμένη στρατιωτική θητεία
 • Μειωμένο ωράριο εργασίας
 • Πανελλήνιες εξετάσεις ως ειδική κατηγορία
 • Προκηρύξεις δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ
 • Σύνταξη αναπηρίας
 • Οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ βαριάς αναπηρίας (προνοιακό επίδομα)
 • Επίδομα αεροθεραπείας
 • Επίδομα παρατετραπληγίας ή εξωιδρυματικό επίδομα
 • Διατροφικό επίδομα
 • Επίδομα απόλυτης αναπηρίας
 • Επίδομα εταίρου προσώπου
 • Επίδομα ασθενείας

Δεν γνωρίζω τα δικαιώματά μου ως ΑμεΑ. Που μπορώ να απευθυνθώ για σχετική ενημέρωση και με ποιον τρόπο;

Αρμόδια όργανα ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους είναι τα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα εκπροσώπησής τους (Σύλλογοι, Ομοσπονδίες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2106468222 ή 210 3244390, όπου είτε τηλεφωνικά είτε κατόπιν ραντεβού επαγγελματίας κοινωνική λειτουργός ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με τα δικαιώματα των καρκινοπαθών. Τέλος, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών (www.anticancerath.gr) ή στην ιστοσελίδα «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ» (http://dikaiomamou.gr/).

Φωτεινή Χριστοδούλου
Κοινωνική Λειτουργός B.Sc
Υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας Συλλόγου “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών

ΠΗΓΗ: https://www.efka.gov.gr/el/sychnes-eroteseis-kai-apanteseis-schetika-me-kepa