ΤΥΠΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φροντιστή που εξυπηρετούν σε βασικά κομμάτια που μπορεί να χρειαστεί βοήθεια.

  1. Ο Φροντιστής που ζει μαζί με τον ασθενή – Ζώντας μαζί με τον ασθενή – Πρωταρχικός Φροντιστής
    Ένα άτομο αναλαμβάνει τον πρωταρχικό ρόλο στα θέματα που αφορούν τον ασθενή και είναι ο κύριος/βασικός φροντιστής του/άνθρωπος που τον προσέχει. Συνήθως πρόκειται για την/τον σύζυγο ή σύντροφο, αλλά μπορεί να είναι ένας κοντινός φίλος ή γείτονας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (American Society of Clinical Oncology) και την Συμμαχία Οικογενειακών Φροντιστών (Family Caregiver Alliance), οι περισσότεροι φροντιστές ζουν μέσα σε απόσταση 20 λεπτών  από το άτομο που φροντίζουν.
  2. Φροντιστές από κοινού – Παραπάνω από ένας φροντιστής – Φροντιστές που μοιράζονται την φροντίδα
    Σε κάποιες περιπτώσεις, η φροντίδα του αγαπημένου ατόμου που έχει ανάγκη επιμερίζεται σε παραπάνω από ένα άτομα του κοντινού του περιβάλλοντος, που μοιράζονται τις ευθύνες/ανάγκες. Κάθε μέλος/άτομο αυτής της «ομάδας» έχει διαφορετικές δεξιότητες/διαφορετικά «δυνατά» χαρακτηριστικά, και με αυτό το τρόπο συνδυάζουν όλοι τις δυνάμεις τους με στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στο κοινό αγαπημένο άτομο.

Φροντιστής από απόσταση
Σε μερικές περιπτώσεις, ο φροντιστής μπορεί να είναι κάποιο οικογενειακό ή φιλικό πρόσωπο που δεν μένει σε κοντινή απόσταση από το αγαπημένο άτομο που νοσεί από καρκίνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συχνό να συντονίζονται οι απαραίτητες εργασίες μέσω τηλεφώνου/γραπτής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Επιπλέον, είναι πιθανό ο φροντιστής από απόσταση να συντονίσει την παρουσία κάποιου άλλου ατόμου που μένει σε κοντινότερη απόσταση από το αγαπημένο άτομο που νοσεί, ώστε να εξυπηρετούνται οι καθημερινές ανάγκες (ιατρικές επισκέψεις, καθημερινά ψώνια κ.α.) του αγαπημένου ανθρώπου που νοσεί από καρκίνο.

[1]American Society of Clinical Oncology (ASCO). Caring for a Loved One with Cancer. Trusted Information About Caregiving from the American Society of Clinical Oncology (ASCO). Διαθέσιμο στο:  https://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_answers_guide_caregiving.pdf

Similar Posts