Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (A.A.Y.E.)

Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (AAYE)

Αποτελεί το ανώτατο, μετά την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή, όργανο υγειονομικής εξέτασης και γνωμάτευσης και λειτουργεί μία για όλη την Πολεμική Αεροπορία υπό τον τίτλο Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ). Επειδή στην Πολεμική Αεροπορία δεν λειτουργούν Επιτροπές Απαλλαγών, οι αρμοδιότητες αυτών – σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία – περιέρχονται στην ΑΑΥΕ.

Οι αρμοδιότητες της ΑΑΥΕ απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» και «Περί κρίσης της σωματικής ικανότητας στρατιωτικών».

Η ΑΑΥΕ εξετάζει και γνωματεύει:

 • Επί της από υγειονομικής πλευράς κρίσεως της πτητικής ικανότητος, παντός ιπταμένου αξιωματικού, ανθυπασπιστού ή οπλίτη ή οιουδήποτε έχοντος σχέση με τις πτήσεις, ανεξάρτητα του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο αυτός ανήκει.
 • Επί της από υγειονομικής πλευράς κρίσεως της πτητικής ικανότητας προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, για την εφαρμογή των νόμων που το αφορά.
 • Επί ιδιωτών, προς απόκτηση ερασιτεχνικού πτητικού διπλώματος.
 • Επί της σωματικής ικανότητας των υπηρετούντων μονίμων και μονίμων εκ της εφεδρείας Αξιωματικών, Ανθυπαστιστών και μονίμων Υπαξιωματικών ως και των μαθητών των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών, για θέματα που αφορούν τις μεταβολές της κατάστασης αυτών κατά τη σταδιοδρομία τους στο στράτευμα.
 • Επί της από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητας των υποψηφίων παραγωγικών σχολών αξιωματικών και των απ’ ευθείας ως αξιωματικών κατατασσομένων.
 • Επί της χορηγήσεως μακρών αναρρωτικών αδειών σε μόνιμους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και μαθητές Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών.
 • Επί της ανάγκης και των εν γένει συνθηκών μεταβάσεως στο εξωτερικό για ειδική θεραπεία, παντός πάσχοντος στρατιωτικού.
 • Επί της από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητας ειδικών κατηγοριών προσωπικού των κλάδων τους, όπως οι οικείες διατάξεις προβλέπουν.
 • Επί της σωματικής ικανότητας πασχόντων από νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες μη αναφερόμενες στους πίνακες και τα παραρτήματα του Προεδρικού Διατάγματος «Περί κρίσης της σωματικής ικανότητας στρατιωτικών».
 • Επί παντός θέματος που αφορά την κατάσταση υγείας , για εφαρμογή της συνταξιοδοτικής και λοιπής νομοθεσίας των παθόντων εν πολέμω και εν ειρήνη υπηρετούντων, αποστρατευθέντων ή απολυθέντων αξιωματικών και οπλιτών.
 • Επί παντός θέματος που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των οικογενειών αυτών, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από το νόμο γνωμάτευση ανωτάτης υγειονομική επιτροπής.
 • Επί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ή ειρήνης για την εφαρμογή των νόμων που τους αφορούν.
 • Επί περιπτώσεων εγκρίσεων μεταβάσεως υπόχρεων προς στράτευση ιδιωτών στο εξωτερικό για λόγους υγείας, όπως προβλέπει ο νόμος περί στρατολογίας, ή λοιπών προσώπων ως συνοδών πάσχοντος μέλους οικογένειας στρατιωτικού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική και ασφαλιστική περίθαλψη των δικαιούχων δείτε εδώ: https://www.haf.gr/staff/healthcare/

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Νοσοκομείο Αεροπορίας 251 ΓΝΑ

 

ΠΗΓΗ: https://www.haf.gr/structure/gea-2/aaye/

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός