Θέλω να ζω έχοντας ίδια δικαιώματα με όλους.

Πως προκαλείται ο καρκίνος;

Ο καρκίνος οφείλεται στη διαταραχή των γονιδίων που ελέγχουν τη διαίρεση των κυττάρων. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμη πως ένα κύτταρο γίνεται καρκινικό. Έχει διαπιστωθεί πως σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση, η οποία πάντως επιβαρύνεται από εξωτερικούς παράγοντες.

Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με το περιβάλλον, τον τρόπο ζωής, ενώ υπάρχουν και διαταραχές κληρονομημένες από τους γονείς. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση δεν θεωρείται αυτονόητο ότι ο «κληρονόμος» της διαταραχής θα ασθενήσει έστω και αν υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες. Τέλος υπάρχει μια κατηγορία ιογενών λοιμώξεων που συντελούν στην αύξηση κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Εν γένει μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο κατηγορίες παραγόντων που έχει αποδειχθεί ότι δύνανται να προκαλέσουν την έναρξη γένεσης καρκινικών κυττάρων. Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι όσοι δεν σχετίζονται από τις συνήθειες κάθε ανθρώπου. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται η κληρονομικότητα, η γενετική προδιάθεση, η ακτινοβολία, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ακτινοβολία, οι χημικές ουσίες και πολλές άλλες.

Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των ατομικών παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του, όπως για παράδειγμα η διατροφή, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή η χρήση χημικών ουσιών.

Επομένως η πιθανότητα κινδύνου εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από μια μακρά λίστα δεδομένων που κυμαίνονται από τον τόπο διαμονής και εργασίας έως τις τροφές που καταναλώνει και την κληρονομικότητα. Το σίγουρο πάντως είναι πως ο καρκίνος δεν είναι μεταδοτικός κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς.